Het VSB fonds 
steunt Stichting Reyntje in 
2012 en 2013 en 2014 


Hiermee geeft het VSB fonds Stichting Reyntje de kans om het mooie project van de speel- en opfleurmiddagen te laten slagen. 

Het VSB fonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. 

Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. 

VSB fonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen.
Met geld, kennis en netwerken.
Sinds zijn start in 1990 heeft VSB fonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

VSB fonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.